PORADY I WSKAZÓWKI

ZASADY - PRACA W WIELKIEJ BRYTANII

  • Uzyskanie Numeru Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number)

    Podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń. Konieczne jest jednak dopełnienie pewnych formalności urzędowych. Osoby podejmujące pracę w Wielkiej Brytanii powinny uzyskać własny numer ubezpieczenia społecznego (NINO - National Insurance Number). Jest to pierwsza formalność, której należy dokonać niezwłocznie po przyjeździe do Zjednoczonego Królestwa. 
    NINO potwierdza rejestrację w brytyjskim systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych. Jest to odpowiednik polskiego numeru NIP. Posiadanie numeru jest przede wszystkim w interesie pracownika, ponieważ bez tego numeru nie ma możliwości prawidłowego zaliczenia odprowadzanych składek na konto przyszłej emerytury ani korzystania z przysługujących przywilejów. Również pracodawcy będą wymagać posiadania NINO, będzie on także wymagany przy wszelkich formalnościach urzędowych, a jego brak spowoduje różnego rodzaju trudności. Przez pewien czas możliwa jest praca bez numeru NINO, co nie zmienia faktu, że jak najszybsze jego uzyskanie jest bardzo ważne. 
    Wszelkie informacje dostępne są (po angielsku) przez Infolinię National Insurance Helpline _ tel. 01622 702 845. 

ZASADY - PRACA W IRLANDII