Podwyżka stawki minimalnej i kwoty wolnej od podatku w Wielkiej Brytanii.

January 29, 2018, 12:00 am

Płaca minimalna (The National Minimum Wage) to najniższa kwota, jaką powinien otrzymać w Wielkiej Brytanii pracownik za godzinę swojej pracy. Jej wysokość ustalana jest corocznie przez brytyjski rząd w porozumieniu z niezależnym Low Pay Commision. Płaca minimalna jest określana oddzielnie dla czterech kategorii wiekowych: osób poniżej 18 roku życia, pracowników pomiędzy18 a 21 rokiem życia, pracowników pomiędzy 21 a 24 rokiem życia oraz dla pracowników powyżej 25 roku życia.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. Oznacza to, że corocznie w kwietniu wprowadzane są nowe regulacje dotyczące wysokości podatków oraz wynagrodzeń. Nowa minimalna stawka godzinowa wzrośnie od 1 kwietnia 2018.

 

Nowe minimalna stawki godzinowe obowiązujące od 1.IV. 2018:

- pracownicy powyżej 25 roku życia 7.83 GBP (poprzednio 7.50 GBP, co oznacza wzrost o 4.4%),

- pracownicy pomiędzy 21 a 24 rokiem życia 7.38 GBP,

- pracownicy pomiędzy 18 a 21 rokiem życia 5.90 GBP,

- pracownicy poniżej 18 roku życia 4.20 GBP.

 

Nowa Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii będzie wynosić 11850 GBP rocznie.

Ministerstwo Finansów Wielkiej Brytanii podało, że dzięki podwyżce kwoty wolnej od podatku oraz minimalnej stawki godzinowej osoby ją otrzymujące i pracujące w pełnym wymiarze godzin zarobią w ciągu 12 miesięcy o £600 więcej niż do tej pory.

autor: Sebastian Prokop